Budovy

EUROVEA CENTRAL ponúka vo svojich troch výnimočných budovách 24 500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov najvyššej kvality. Každá z uvedených budov je výnimočná svojím charakterom a schopnosťou vyjsť v ústrety špecifickým požiadavkám širokej palety nájomníkov. Flexibilita priestorov umožňuje vytvorenie ideálneho pracovného prostredia pre potreby rozličných spoločností, a to bez ohľadu na ich veľkosť a zameranie.

© 2014 EUROVEA Offices. All rights reserved. Privacy.